Tomt 8

Størrelse:

7135 m2

Regulering:

Kontor tomt

Maks høyde på bebyggelse:

9,5 m

Maks antall etasjer (veil.)

3