Tomt 7

Størrelse:

5970 m2

Regulering:

Industri tomt

Maks høyde på bebyggelse:

10 m

Maks antall etasjer (veil.)

3