Tomt 6

Størrelse:

5638 m2

Regulering:

Industri tomt

Maks høyde på bebyggelse:

9,5 m

Maks antall etasjer (veil.)

3