Tomt 4

Størrelse:

6540 m2

Regulering:

Industri tomt

Maks høyde på bebyggelse:

10 m

Maks antall etasjer (veil.)

3