Tomt 12

Størrelse:

6009 m2

Regulering:

Industri/lager tomt

Maks høyde på bebyggelse:

12 m

Maks antall etasjer (veil.)

3