Tomt 10

Størrelse:

8352 m2

Regulering:

Kontor tomt

Maks høyde på bebyggelse:

10 m

Maks antall etasjer (veil.)

3